Anhörigveto försvårar organdonation

28 november 2017
Läkartidningen

Donationsutredningen under ledning av Anders Milton [1] framhåller med emfas att vi svenskar är synnerligen villiga att donera organ och att donationsviljan ska respekteras. Viljan att tillkännage donationsönskan är dock inte så uttalad.

Länk till ursprungsartikeln