Är det moraliskt rätt att "utrota" vissa funktionsvariationer?

27 september 2017
Nyheter 24

Anna Westergren: "Är vissa funktionshinder något vi kan, ska eller bör 'utrota'? Precis som ett vaccin mot folksjukdomar och epidemier?"
Länk till ursprungsartikeln