Är det okej att göra abort om barnet kan få Downs syndrom?

10 november 2017
Sveriges Radio

Ny biskop funderar på en känslig fråga.

Länk till ursprungsartikeln