Att mäta risk

23 oktober 2017
Sveriges Radio

När Cecilia Cederstrand skulle ha barn gjorde hon KUB-testet. Sannolikheten för Downs syndrom var 1 på 92. Hur förstår vi en sådan risk?...
Länk till ursprungsartikeln