Baksidan av fosterdiagnostiken

13 september 2017
Sveriges Radio

Det så kallade NIPT-testet, som erbjuds av fler och fler mödravårdscentraler och även går att beställa privat på internet, kan ge svar på...

Länk till ursprungsartikeln