”Debatten om dödshjälp har varit alltför svartvit”

19 november 2017
DN.se

I takt med att fler länder infört laglig dödshjälp har kunskapsbasen växt markant. Vår nya rapport visar att det inte går att svara på vilka konsekvenserna blir utan att man preciserar vilken modell man talar om. Vi hoppas att minskad oenighet om fakta gör att debatten nyanseras, skriver företrädare för Statens medicinsk-etiska råd.

Länk till ursprungsartikeln