Debatten om läkarassisterat suicid speglad i Läkartidningen

18 september 2017
Läkartidningen

Genomgång av publicerat material under 2004–2017 visar att begreppsförvirring och oförsonlighet alltjämt råder

av 1960-talet togs bisatsen bort för att inte komma i beråd med den kommande abortlagstiftningen. Nu står i § 2 [32]: »Läkaren ska besinna
Länk till ursprungsartikeln