Den goda vården botar inte bara sjukdomar

13 oktober 2017
Svenska Dagbladet

En strikt biologisk syn på sjukdom och lidande riskerar att avhumanisera ­den mänskliga kroppen, vilket knappast främjar ett tillfrisknande. I en ny bok försöker Fredrik Svenaeus med fenomenologins hjälp vidga synen på hälsa, ohälsa och den moderna medicinens etiska utmaningar.

Länk till ursprungsartikeln