"Det är både moraliskt och juridiskt klandervärt att låta ett aborterat barn dö."

01 oktober 2017
Helsingborgs Dagblad

Abortgränsen fram till vecka 22 i graviditeten kan ifrågasättas på såväl medicinsk, moralisk som juridisk grund. Därför borde det vara...
Länk till ursprungsartikeln