Dödshjälp får aldrig användas

11 december 2017
Kristianstadsbladet

Apropå Kajsa Dovstads ledare ”Låt människor själva få bestämma när de vill dö”, Kb 24/11. Man får aldrig använda dödshjälp, utan till varje pris rädda en människas liv. Vi ska inte ta liv och vi ska inte underlätta för någon att göra det. Vi ska inte heller underlätta för personer som försöker ta sina liv, utan i det längsta och på alla sätt som går försöka stoppa det.

Länk till ursprungsartikeln