Donationsansvariga saknas på hälften av iva-avdelningarna

10 oktober 2017
Vårdfokus

Donationsansvariga sjuksköterskor och läkare på intensivvårdsavdelningarna har en nyckelfunktion för att öka antalet donatorer och organ. Ändå saknas de på hälften av klinikerna.

Länk till ursprungsartikeln