Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer

14 juli 2017
Läkartidningen

Kräver reflexion om människovärdesprincipen och samtycke.

Läs mer