"En fråga för samhället - inte för läkarna" (klicka på länken Ledaren)

21 september 2017
Memento

– Medicinsk-etiska frågor är svåra för politikerna. Men det är ändå de som behöver fatta besluten, det ska inte göras av professionen.

Länk till ursprungsartikeln