Endast etik kan hejda utsortering av foster med Downs syndrom

14 september 2017
Dagen.se

Fosterdiagnostik får aldrig bli självklar rutin, skriver Elisabeth Sandlund.

Länk till ursprungsartikeln