Ersättning för äggdonation kan halveras

23 augusti 2017
Radio Sweden på svenska - Sveriges Radio

Ersättningen för att donera ägg kan komma att halveras i Region Skåne. Det rödgröna styret vill följa SKL:s rekommendation om en ersättning...

till att antalet donatorer ökade, och att köerna därmed kortades till IVF-behandling med donerade ägg. Den nya rekommendationen från SKL
Länk till ursprungsartikeln