Etiken måste få väga tyngre än juridiken vid sena aborter

23 augusti 2017
Läkartidningen

När den överväldigande majoriteten av allmänheten tycker att en handling är rätt brukar det i demokratiska länder finnas eller stiftas en...
Länk till ursprungsartikeln