Etisk granskning av oetisk styrning nödvändig

26 september 2017
Läkartidningen

En nyutkommen rapport visar att etiken inom ledning och styrning av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting har en mycket svag ställning. Dagens vårdpolitik bör granskas i relation till riksdagens etiska plattform från 1997.

Länk till ursprungsartikeln