Ett barn är ett barn är ett barn

19 september 2017
Katolskt magasin

Än en gång ligger abortfrågan högt på agendan i den svenska samhällsdebatten. Orsaken är att det finns ofödda barn som överlever en sen abort. Och frågan som nu debatteras är huruvida vården ska försöka rädda dessa barn till livet eller om de ska lämnas åt sitt öde.

Läs mer