Farhågorna mot dödshjälp motbevisas i ny rapport

18 december 2017
Norran

De flesta svenskar är positiva till att människor som råkar ut för en dödlig sjukdom får möjlighet till dödshjälp om de vill. Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har släppt en rapport som reder ut fakta i dödshjälpsdebatten. Den visar att dödshjälpsmotståndarnas favoritargument inte håller.

Länk till ursprungsartikeln