För tidigt födda klarar sig allt bättre

07 september 2017
Dagens Medicin

Barn som föddes mycket för tidigt under 2011 hade färre neuromotoriska och sensoriska problem vid två års ålder än de som föddes lika tidigt under 1997.

Läs mer >>