Fortsatt inkonsekvent i debatten kring abort

05 oktober 2017
Dagen.se

Livsduglighet är ett begrepp som inte har med fostrets mänsklighet att göra.

Länk till ursprungsartikeln