Frågan om dödshjälp avgörs inte av opinionsundersökningar

21 december 2017
Dagen

En majoritet av svenskarna är, enligt en färsk opinionsundersökning, positiva till dödshjälp enligt Oregonmodellen, där läkaren skriver ut dödliga preparat som patienten själv intar. Betyder det att en sådan reform bör genomföras i Sverige?

Länk till ursprungsartikeln