Frågar Smer om råd vid transplantation till asylsökande

07 december 2017
Läkartidningen

Hade ett organ som transplanteras till en asylsökande som sedan utvisas och avlider på grund av dålig uppföljning kunnat göra bättre nytta i en annan patient? Etiska dilemman gör nu att ett antal läkare i Lund vänder sig till Statens medicinsk-etiska råd för vägledning.

Länk till ursprungsartikeln