Genterapi – från idé till verklighet

20 december 2017
Läkartidningen

Ännu har få patienter behandlats och preparaten är ofta mycket dyra – men utvecklingen går fort nu.

Länk till ursprungsartikeln