Grimmark och Steen nomineras till Martin Luther King-priset

05 oktober 2017
Dagen

Svenska evangeliska alliansen: ”Deras kamp förtjänar uppbackning.”

Länk till ursprungsartikeln