Henriksson vill inte gå före i abortfrågan

25 september 2017
Världen idag

Socialminister Annika Strandhäll (S) vill inte slå fast att sena aborter inte får avslutas ända in i 22:a graviditetsveckan. Men KD kommer inte att ta något politiskt initiativ i frågan innan Socialstyrelsens rättsliga råd talat om de sena aborterna med läkare och barnmorskor, säger Emma Henriksson (KD).

Länk till ursprungsartikeln