Imorgon leder Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, etikdiskussioner i Vatikanen

16 november 2017
Sveriges läkarförbund

Idag och imorgon står Vatikanen som värd för ett möte där läkarassisterad dödshjälp, eutanasi och andra frågor relaterade till livets diskuteras. Inte bara utifrån ett medicinskt perspektiv, utan också juridiskt, etiskt och filosofiskt. I ett syfte att lära mer om frågan, olika ståndpunkter och möjliga vägar för att komma framåt ordnar nu Världsläkarorganisationen, WMA mötet.

Länk till ursprungsartikeln