”Ingen konflikt mellan fri abort och framgångsrik prematurvård”

21 september 2017
Dagens Medicin

Eftersom filosofiprofessor Torbjörn Tännsjö i sin debattartikel i Dagens Medicin riktar kritik mot neonatologer i största allmänhet, vill jag som ordförande för Svenska neonatalföreningen göra några förtydliganden.

Länk till ursprungsartikeln