Ja till livet byter skepnad

25 september 2017
Världen idag

Ja till livet och stiftelsen Provita går samman i en ny organisation som kommer att arbeta med opinionsbildning, utbildning och rådgivning i frågor om abort, samvetsfrihet, dödshjälp, fosterdiagnostik och sexuell hälsa.

Länk till ursprungsartikeln