Lagförslag om organdonation väntas i vår

03 augusti 2017
Läkartidningen

Det har snart gått två år sedan donationsutredningen lade fram sina förslag om hur antalet organdonationer ska kunna öka i Sverige. Nu lovar socialminister Annika Strandhäll att regeringen ska lägga fram en proposition för riksdagen senast våren 2018.

Läs mer