Låt oss säga JA till livet

18 december 2017
Världen idag

Den senaste söndagen, tredje advent, har det varit Livets söndag i kyrkorna i Sverige. Det är ett initiativ från biskop Anders Arborelius, men ett antal kyrkor och samfund har under ett antal år aktivt ställt sig bakom initiativet, bland annat trosrörelsen. Det visar att Livets söndag berör en gemensam kristen nämnare.

Länk till ursprungsartikeln