Låt unga kvinnor fatta informerade val om sin kropp

13 oktober 2017
Dagens Nyheter

Syntethormonella preventivmedel presenteras som “det enda säkra” alternativet för unga kvinnor och ingen information ges kring hur man kan lära känna sin kropp. Kvinnor ska inte behöva få sänkt välmående och ta hela ansvaret för en eventuell graviditet.

Länk till ursprungsartikeln