Liv till vilket pris som helst?

11 september 2017
Signum

– Den medicinska utvecklingen måste underordnas det mänskliga livets värdighet.

Läs här >>