Lucka i lagen gör att ensamstående inte kan få privat IVF-hjälp

11 december 2017
MSN Sverige

På universitetskliniker har provrörsbefruktning med donerade spermier varit tillåtet sedan 2003. Men på andra kliniker får enligt lagen bara insemination – och inte provrörsbefruktning – med donerade spermier ske.

Länk till ursprungsartikeln