Målnivåer ska förbättra vården i livets slutskede

05 oktober 2017
Socialstyrelsen

Vården av patienter som vårdas i livets slutskede måste bli bättre och mer jämlik. Som en del av förbättringsarbetet fastställer Socialstyrelsen nu nationella målnivåer som ska ge hälso- och sjukvården tydliga kvalitetsmål inom området.

Länk till ursprungsartikeln