Metodfel vid tidsbestämning av graviditet måste beaktas

02 oktober 2017
Läkartidningen

En debatt om sena aborter – där dagens praxis är att sista dagen för att bevilja abort är 21+6 veckor – har förts i Läkartidningen [1]....
Länk till ursprungsartikeln