Motivet påverkar hur IVF-behandling känns

19 september 2017
Dagens Medicin

Hur man upplever en hormonbehandling inför provrörsbefruktning, IVF, beror på varför man väljer att genomgå den.

Länk till ursprungsartikeln