Nya organdonatorer – nya etiska frågor

12 oktober 2017
Läkartidningen

I en artikel i Läkartidningen diskuterar Stellan Welin etiska aspekter på Donationsutredningen [1]. En central fråga är: Vad får man göra med en döende patient i syfte att få till stånd organdonation?

Länk till ursprungsartikeln