Obstetriskt ultraljud och prenatal diagnostik i första trimestern

30 augusti 2017
Läkartidningen

Tidig upptäckt av kromosomavvikelser, missbildningar och graviditetskomplikationer ger fördelar

utsträckning hos gravida med kvarstående oro. Fosterdiagnostik handlar om mer än trisomier Fosterdiagnostik handlar inte enbart om att
Länk till ursprungsartikeln