Ökat svenskt bistånd till arbete för sexuell hälsa

21 september 2017
Vårdfokus

Regeringen rekordsatsar på internationellt bistånd nästa år. Finansieringen till organisationer som arbetar med sexuell- och reproduktiv...
Länk till ursprungsartikeln