Oroande ökning av ungas psykiska ohälsa

13 december 2017
Läkartidningen

På tio år har det blivit dubbelt så vanligt att barn mellan 10 och 17 år lider av psykisk ohälsa. Även för unga vuxna har en alarmerande ökning skett, enligt Socialstyrelsen.

Länk till ursprungsartikeln