Rutinundersökning med ultraljud kan ge besked om avvikelser

31 augusti 2017
Läkartidningen

Vid diagnostiserad missbildning krävs multidisciplinärt omhändertagande av både foster och föräldrar

fynd. Dessa kan leda till stor oro och i värsta fall till abort av friska foster. Säkerhet I en systematisk översikt och metaanalys från
Länk till ursprungsartikeln