Samvetsfrihet – viktigt för demokratins överlevnad

11 oktober 2017
Varlden idag

Vi efterlyser en helt annan respekt för både vårdpersonal och präster som åberopar samvetsfrihet. Samvetsfrihet är demokratins förutsättning, där enskildas samveten kan fungera som ett nödvändigt korrektiv, skriver Jovanna Dahlgren, Olof Djurfeldt, Tuve Skånberg och Annelie Enochson i denna debattartikel.

Länk till ursprungsartikeln