SD: Därför krävs ändrad gräns för aborter

23 augusti 2017
Dagens Samhälle

Abort är ingen enkel fråga. Exakt var olika gränser ska dras är knappast en självklarhet.

gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12” skriver hon, för att sedan blanda in länder som mer eller mindre förbjudit abort – långt
Länk till ursprungsartikeln