SD i Stockholm är ett hot mot aborträtten

14 september 2017
ETC Stockholm

När antiabortlobbyn och konservativa politiker argumenterar för inskränkningar i den aborträtt som varit en självklarhet i Sverige sedan...

Länk till ursprungsartikeln