Sena aborter – bättre bra än bråttom om regelverket ska ses över

14 september 2017
Läkartidningen

Andrea Kischkel och Tomas Seidal har i Läkartidningen [1] efterlyst Läkarförbundets syn på sena aborter. Detta i relation till ett aktuellt...

Länk till ursprungsartikeln