Sex av tio vill legalisera dödshjälp – varför är politikerna så tysta?

18 december 2017
KIT.se

Sex av tio svenskar vill legalisera aktiv dödshjälp, det visar KIT/Novus färska undersökning. Men folkopinionen är inte representerad i i riksdagen – där få politiker ens vill titta närmare på frågan.

Länk till ursprungsartikeln