"Ska ett fosters livsduglighet även i fortsättningen alltid utgöra ett hinder för abort?"

28 september 2017
Helsingborgs Dagblad

Framtidens aborträtt ska vara formad av kvinnor, transpersoner, föräldrar till extremt prematura barn och vårdpersonal. Inte av marknaden....

Länk till ursprungsartikeln