Surrogatförmedling polisanmäls av Sveriges kvinnolobby

10 november 2017
ETC

Surrogatförmedlingen Tammuz har det senaste året etablerat sig i Sverige, trots att det inte finns några lagar som reglerar surrogatarrangemang. Förra året slog en statlig utredning fast att surrogatköp i utlandet skulle motverkas. Nu polisanmäls förmedlingen av Sveriges kvinnolobby, som vill att det prövas om surrogatverksamhet kan vara brottslig.

Länk till ursprungsartikeln