Surrogatmödraskap är en form av människohandel

01 november 2017
ETC

Det är svårt att ta ­Tammuz omsorg för kvinnors rättig­heter och hälsa på allvar om man känner till de skandaler som företagets inter­nationella ­koncern varit ­involverade i.

Länk till ursprungsartikeln